CE-märkning

I nästan all maskin- och produktkonstruktion finns det krav på säkerhet. Det finns lagar som kräver att maskiner och anläggningar ska vara säkra för att undvika olyckor. Med detta som grund sparar ni tid och slipper extra kostnader.

Riskbedömningsarbetet sker oftast i samband med maskin-, produkt- och produktionsutveckling i någon form. Allt enligt internationella normer och krav.

CE-märkning i korthet

  • Vi tar reda på gränser i projektet, ”Scope of suply”
  • Riskbedömning innan slutlig layout
  • Undersökning, bedömning och åtgärder. Kontroll att åtgärderna har effekt
  • Framtagning av dokumentation och bruksanvisning
  • Utför besiktning, bland annat nödstopp och styrsystem
  • Färdigställande av EG Försäkran för underskrift och att maskinen är säker.

ce-webb

Beställarkompetens
Har ni kompetens för att kunna köpa in en säker maskin som uppfyller de lagar som krävs för en säker maskin/anläggning?
Om inte, kontakta oss.

Vår ambition är att leverera säkra och godkända maskiner enligt Maskindirektivet AFS 2008:3.

Frågor och svar om CE-märkning

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller få en offert