Om oss

Masse Engineering AB bildades 2010 på grund av nyfikenhet och en önskan om att skapa bra tekniska lösningar. Idag kan det vara allt ifrån lösningar från en farlig maskin där det finns risk att någon skadar sig till att visualisera idéer eller minska produktionskostnader.

Vi är en engagerad leverantör med inriktning på mekaniska ingengörstjänster inom CE-märkning, maskinkonstruktion och produktutveckling. Vår roll är att omsätta dina idéer och visioner, utifrån behov och tillverkningsunderlag, till en färdig produkt och maskin. Det gör vi genom lyhördhet, bred teknisk kompetens och ett innovativt tänkande för att uppfylla dina krav och önskemål.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller få en offert