Produkt­utveckling

Vi kan hjälpa dig med:

  • Konceptdesign, enkla geometrier och former för att se funktioner
  • Rörelse- och hållfasthetsanalyser
  • CAD-modellering och tillverkningsritningar. Där bland annat de olika faserna som konstruktionsarbete, funktions- och ritningsgranskning ingår.

ANALYSER
Vi utför en detaljerad undersökning av vissa komponenter för att bland annat hitta rätt form, hållfasthet och funktion.

analys_produktutveckling-webb

KONSTRUKTIONSÅTERFÖRING
System- och komponentåterföring i projektet kan till exempel handla om hur detaljerna sätts samman.

PRODUKTVISUALISERING
För en ökad förståelse och med möjlighet att ge inflytelserika synpunkter under projektets gång använder vi produktvisualisering när vi kommunicerar med våra beställare. Vi visualiserar idéer och produktens designkänsla med en fysisk 3D-modell.

3d_printning-pressverktyg-webb

 

Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster eller få en offert